Linkovi do tablica i rezultati B lige limači/zagići za sezonu 2017/2018:
                Limači B1
                Limači B2
                Zagići B1
                Zagići B2

  Za uzraste limača i zagića od sezone 2017/2018, odlukom stručnog osoblja, službene osobe ne vode evidenciju o strijelcima.