Linkovi do tablica i rezultati A lige limači/zagići za sezonu 2017/2018:
                Limači A1
                Limači A2
                Zagići A1
                Zagići A2

  Za uzraste limača i zagića od sezone 2017/2018, odlukom stručnog osoblja, službene osobe ne vode evidenciju o strijelcima.