Priča portala IGRACI.com je uspješna zahvaljujući angažmanu članova koji članarinom osiguravaju rad te održavanje i razvoj Portala.

 

Broj liga i opseg obrade podataka ovisi isključivo o iskazanom interesu.

Ostale informacije vezano za članstvo dostupne su na ovom linku.